NĂNG LỰC TẠO NÊN GIÁ TRỊ - CHUYÊN SÂU CHO TỪNG SẢN PHẨM

Lưu lượng và đơn vị đo lưu lượng các chất

  • 12/08/2021
  • 1702 Lượt xem

Lưu lượng chất lưu là lượng chất lưu chảy qua tiết diện ngang của ống trong một đơn vị thời gian G=Qr Cơ sở của phương pháp đo lưu lượng -Vận tốc chất lỏng chảy qua tiết diện đã biết -Dung tích chất lỏng chảy qua trong một khoảng thời...

XEM THÊM

Phương pháp đo lưu lượng bằng cách đo độ giảm áp suất

  • 12/03/2021
  • 1727 Lượt xem

Nguyên lý hoạt động của các máy đo lưu lượng hay các phương pháp đo lưu lượng phổ biến hiện nay. Một trong những nguyên tắc phổ biến để đo lưu lượng chất lỏng hơi, khí là nguyên tắc thay đổi độ giảm áp suất qua ống thu hẹp Hình...

XEM THÊM